DANH BẠ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THIỆN AN

 

Thứ tự Họ và tên Chức danh được phân công Thông tin liên hệ
1  Trần Duy Tự Bí thư

Số điện thoại: 0905368693

Email:

2  Nguyễn Huy Chín Phó bí thư

Số điện thoại: 0986807160

Email:

3  Nguyễn Anh Tú Phó bí thư

Số điện thoại: 0905969505

Email: