Welcome

Phường Thiện An là một trong những phường trung tâm của thị xã Buôn Hồ, có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh, có quốc lộ 14 đi qua,