UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức lớp tập huấn cổng thông tin điện tử xã, phường. (25/04/2019, 22:25)

Sáng ngày 25/4/2019 tại Hội trường UBND thị xã Buôn Hồ, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Đak Lak đã tập huấn nghiệp vụ cổng thông tin điện tử cho các xã phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Lớp tập huấn tại thị xã Buôn Hồ

Nhằm đáp ứng nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin tại các địa phương trong toàn tỉnh, sáng ngày 25/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đak Lak đã mở lớp tập huấn cổng thông tin điện tử tại thị xã Buôn Hồ. Tham gia lớp tập huấn có đại diện văn phòng UBND thị xã và đại diện cán bộ công chức 12 xã phường trên địa bàn thị xã. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về quản trị mạng, quản trị trang thông tin điện tử xã, phường. Theo đại diện sở thông tin truyền thông, dự kiến trang thông tin điện tử xã phường sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quốc Tỉnh

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THIỆN AN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk