UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức lớp tập huấn cổng thông tin điện tử xã, phường.

Sáng ngày 25/4/2019 tại Hội trường UBND thị xã Buôn Hồ, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Đak Lak đã tập huấn nghiệp vụ cổng thông tin điện tử cho các xã phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Thời tiết
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THIỆN AN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk